Inmiddels zijn we aangekomen bij een van de meest krachtige stappen uit Covey’s boek. Namelijk stap 6: synergie. Hoewel deze term kan klinken alsof het regelrecht uit een managementboek komt, is het een heel belangrijke stap voor succes in zowel je persoonlijke leven als in je werk.  

Covey omschrijft synergie als volgt: het geheel is meer dan de som der delen. Synergie draait om samenwerken, waarbij de unieke ideeën en krachten van alle individuen samenkomen om iets groots te creëren. Ieder draagt een steentje bij, waardoor de uitkomst groter en beter wordt dan dat je als individu zou kunnen bereiken. Een doordachte en creatieve samenwerking, die vervolgens leidt tot innovatie en verbetering.  

Six Thinking Hats

Een voorbeeld die Covey vaak aanhaalt om dit principe uit te leggen, is het boek “Six Thinking Hats”. Een principe dat voorstelt dat mensen vanuit verschillende “denkhoeden” naar een probleem kijken. Hierdoor kijkt iedereen met een ander perspectief naar een probleem, waardoor iedereen met unieke inzichten komt. Deze manier sluit heel goed aan bij synergie, omdat je met meerdere mensen kijkt naar hetzelfde probleem, maar samen probeert tot de beste oplossing te komen.  

Het toepassen van synergie in de praktijk betekent echter niet dat iedereen maar wat ideeën oppert vanuit een verschillend perspectief, en je hoopt dat daar dan een goed idee uitkomt. Synergie bereik je door actief naar anderen te luisteren, je eigen waardeoordeel opzij te zetten en andere perspectieven toe te laten.  

In de praktijk is dat vaak lastig, vandaar dat het toepassen van de verschillende denkhoeden goed kan werken om je uit je eigen perspectief te krijgen. Het dwingt je dan automatisch om vanuit een ander perspectief te kijken, waardoor het makkelijker is andere perspectieven toe te laten en jouw eigen perspectief even opzij te zetten. 

Dit stelt je in staat om te erkennen dat anderen ook waardevolle inzichten hebben, zodat je samen kunt komen tot een goede oplossing waar je misschien zelf nog niet aan gedacht had.  

Synergie in persoonlijke context

Synergie is natuurlijk niet alleen toepasbaar in teams op kantoor, het is evengoed waardevol in het persoonlijke leven. Ook hierbij is het begrijpen van elkaars sterke punten, zwaktes, zienswijzen en verschillende perspectieven onwijs waardevol om een band te versterken. Wanneer je jouw eigen perspectief los kunt laten, kun je een ander perspectief beter begrijpen, jouw waardeoordeel opzijzetten en tot meer synergie komen.  

Betere samenwerkingen: zowel zakelijk als privé

En laten we eerlijk zijn, synergie is niet altijd eenvoudig. Soms botsen persoonlijkheden of is het moeilijk het grotere geheel te zien. Het vergt bereidheid om buiten je comfortzone te stappen. En het vereist het vermogen om niet alleen te denken ‘wat is goed voor mij?’, maar ook aan ‘wat is goed voor ons?’. Een mooi principe dat al eerder aangehaald werd in vorige artikelen, bijvoorbeeld het denken in termen van win-win en empathisch luisteren.

Dus mocht je een volgende keer met een uitdaging worden geconfronteerd, denk dan aan synergie. Vraag jezelf hierbij af “hoe kunnen we samenwerken om iets te creëren dat groter én beter is dan we afzonderlijk zouden kunnen bereiken?”  

Want het is niet alleen het samenwerken dat tot meer succes leidt, het leidt ook tot een verbetering van je relaties en meer vervulling. Niet alleen in zakelijke context, maar ook zeker in je privéleven.  

Wil jij meer synergie in jouw samenwerkingen? 

Neem deel aan de eerstvolgende training persoonlijk leiderschap: mijn eigen koers bepalen, die start op 14 mei.  

Schrijf je direct in of neem vrijblijvend contact op!