Je hebt een goedlopende organisatie opgebouwd, fantastische resultaten behaald en een fijn team om je heen gecreëerd.

 

Maar de groei van je bedrijf en de betrokkenheid van je medewerkers stagneert.

Het kost je moeite om je bedrijf verder te laten groeien. Jullie gaan steeds harder werken en voelen steeds meer verantwoordelijkheid op jullie schouders rusten. De teamspirit verdwijnt meer op de achtergrond doordat iedereen steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en zich voornamelijk richt op eigen taken en het blussen van alledaagse brandjes.

Merk je dat:

 

 • De verantwoordelijkheid voor resultaten niet op de juiste manier wordt gedragen
 • Er reactief in plaats van proactief wordt gehandeld
 • Inspelen op de klantbehoefte vaak een brug te ver is
 • Mensen zich verantwoordelijk voelen voor alleen hun eigen stuk en niet als een team samenwerken
 • Jullie druk zijn met brandjes blussen en daardoor doelstellingen, kaders en strategie (m.b.t. de performance van je medewerkers) erbij in schiet
 • Er te weinig invloed wordt uitgeoefend op klanten en klanttevredenheid
 • Medewerker behoud een uitdaging is
 • Het lastig is om te weten wat er écht binnen de organisatie en teams afspeelt
 • Er bepaalde patronen in je organisatie zitten welke je niet doorbroken krijgt
 • Medewerkers zich niet verbonden voelen met de missie en ambitie
 • Er op de werkvloer steeds harder in plaats van slimmer gewerkt wordt

Persoonlijk leiderschap

Teamsynergie

Faciliterend leidinggeven

Opleggen heeft geen zin. Bewustwording faciliteren en begeleiden wel.

 

De groei van een organisatie hangt af van de organisatie structuur met de juiste profielen, goede onderlinge communicatie en samenwerking. Dit begint bij bewustzijn over wie mensen zelf zijn en waar hun kracht en talenten liggen om deze verder te kunnen ontwikkelen.

Vanuit dat inzicht dient er een gezamenlijke missie te worden geformuleerd om binnen kaders en vanuit teamsynergie keuzes te maken en te handelen gebaseerd op onderling vertrouwen en verbondenheid met de missie. Zo wordt er ook vermogen ontwikkeld om extern en intern de cirkel van invloed te vergroten waardoor de impact in een organisatie wordt vergroot. Zo wordt er in de toekomst continuïteit, effectiviteit, efficiëntie, werkplezier en succes  gewaarborgd.

Kennismaken?

Samen gaan voor zingeving, levensgeluk en werkplezier van ieder mens!

Jaren geleden ging ik na een zakelijk moeilijke periode op zoek naar mijzelf. Ik ging op zoek naar mijn DNA met de kernvragen: wie ben ik en wat zijn mijn talenten? Ik wilde leven in plaats van geleefd worden. Het was duidelijk, het roer moest om. Ik wilde daadwerkelijk doen wie ik was. Ik stippelde een nieuwe koers uit met concrete doelen, nam de leiding over mijn eigen leven en .. met succes! De bewustwording in combinatie met de nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden, leidde tot persoonlijke groei en actie naar ander gedrag.

Aanbod

Teambuilding

Teambuilding

Persoonlijk coaching traject

Persoonlijk coaching traject

Persoonlijk leiderschap en teamsynergie

Persoonlijk leiderschap en teamsynergie

Bedrijfscoaching mKb (familie) bedrijven met groeimindset

Bedrijfscoaching mKb (familie) bedrijven met groeimindset

Wat zijn de feiten in 10 jaar Günter!

Gemiddeld 15 klanten / opdrachtgevers per jaar geholpen met de ontwikkeling en groei in Persoonlijk leiderschap en Teamsynergie

In totaal 147 groepen getraind

In totaal 1535 mensen getraind en gecoached

Alle training en coaching programma’s zijn gemiddeld met een 8,9 gewaardeerd

Reviews

‘Sinds vorig jaar was ons marketing team gegroeid (verdubbeling van aantal medewerkers) en daarbij een compleet nieuw team. Ik heb Gunter gevraagd om te helpen aan een teambuildingssessie (2 dagen) waarbij we als doel stelde om als hecht(er) team te gaan opereren in de organisatie.’

Lees verder

Marco Budding

Marketing Manager, EuroParcs

‘Wij willen onze professionals niet alleen vakinhoudelijk maar ook als persoon helpen zich te ontwikkelen zodat zij hun impact kunnen vergroten bij onze klanten. Enerzijds natuurlijk door middel van hun vakkennis, anderzijds geven onze klanten aan dat het onderscheidend vermogen van KZA’ers zit in hun manier van aanpakken en communiceren, zaken benoemen.’

Lees verder

Mark Bottelier

Directeur, TSS / KZA

‘Ik heb zowel de training Persoonlijk Leiderschap en Teamsynergie, als daarna ook het 1-op-1 coaching programma gedaan. Ik merk dat ik gewoon meer structuur in mijn dag heb gekregen. Ik merk ook, en dat krijg ik ook terug van mijn personeel, dat ik in gesprekken die ik met hen heb gewoon veranderd ben. Dat ik op een andere manier naar mensen ben gaan kijken, meer samen ben gaan doen.’

Lees verder

Sjerp Bouma

Directeur, Outlook Groenprojecten

‘De teambuilding tweedaagse geeft inzicht in de naakte waarheid hoe teamleden er in zitten (mooie spiegel). Inzicht in de spiegel van de PL hoe hij op dat moment er in staat -> Dit geeft inzicht op de behoefte van de medewerkers en daarmee hoe je daar binnen je authentieke manier invulling aan kan geven’

Lees verder

Ivan Baartmans

Projectmanager, Van Wijnen

‘Wat voor mij als manager de toevoegde waarde is om onze consultants het trainingstraject incompany te laten volgen bevat een aantal aspecten:

– Persoonlijke aandacht voor het individu. De consultant voelt zich hiermee gehoord, gezien en gewaardeerd…’

Lees verder

Robin Leinarts

Managing consultant voor ziekenhuizen, PinkRoccade Healthcare

‘Medio 2021 ben ik mijn huidige rol als algemeen directeur gestart. Naast dat ik bezig was met allerlei inhoudelijke kwesties, merkte ik dat ik veel bezig was met mijn eigen behoeften en die van onze medewerkers.Het ontwikkelen van de juiste cultuur en de juiste teamsynergie waren belangrijke vraagstukken.
Via de aandeelhouder ben ik in contact gekomen met Günter. ‘

Lees verder

Herman Sanderse

Algemeen directeur, Vijfhart IT Opleidingen

Ons MT was niet in balans, het onderlinge vertrouwen was onvoldoende aanwezig, het MT moest weer een Team worden. Tijdens onze tweedaagse zijn wij elkaar beter gaan begrijpen. Er ontstond een dialoog tussen mensen die elkaar eerder vermeden. De sessie hebben beweging in de zaak gebracht.

Lees verder

Mark Hiemstra

Ondernemer en oud Directeur / CEO, dotXS

‘We doen al weer bijna 20 jaar zaken met elkaar, alsof de tijd vliegt. Gelukkig zijn we ook allebei meegegaan met de tijd, personele vraagstukken vragen immers om andere coaching dan 20 jaar geleden.

En laten we eerlijk wezen we werken ook heel anders nu vergeleken met 20 jaar geleden!’

Lees verder

Marco Temperilli

Algemeen Directeur, XA Document Solutions B.V.

Voor alle deelnemers aan jouw coaching en training programma’s gold dat een onzekerheid over persoonlijkheid of functioneren bestond.  Door te investeren in henzelf was de hoop en de verwachting dat deze onzekerheid kon worden verminderd en het zelfbewustzijn kon worden verhoogd. Ik denk dat voor alle deelnemers geldt dat het zelfbewustzijn is vergroot, en daardoor het besef hoe je anders in het leven kan staan.’

Lees verder

Adriaan de Putter

Financieel directeur, Van Gerrevink Recycling

Breaking News

 

Review succesvol 100-dagen doorlooptijd Bedrijfscoaching programma 

Doorn Automatisering

 

Vandaag samen met Simon Doorn en het team van Doorn Automatisering het succesvol 100-dagen Bedrijfscoaching programma afgerond.

Aanleiding voor de start van het programma in november was de groeifase van het bedrijf, de ondernemer en het team van medewerkers. Met van daaruit de behoefte aan meer focus op de sturing, structuur, duidelijkheid, teamsfeer en samenwerking.

We zijn daarvoor het 100-dagen bedrijfscoaching programma gestart met als focus punten:

– duidelijkheid over missie, visie, kernwaarden en doelstellingen;

– structuur aanbrengen in processen, verantwoordelijkheden, overleg, besluitvorming en samenwerking;

– regie door leiding en coördinatie;

– bezetting vanuit de juiste mens op de juiste plek;

– training en coaching op persoonlijk leiderschap en teamsynergie.

Bedankt voor de waardering 8 met de volgende onderbouwing:

– alle inzichten en geleerde ook als resultaat zichtbaar in ons dagelijkse praktijk;

– concrete en praktisch hanteerbare missie, visie, kernwaarden en doelstellingen benoemd; we kunnen nu onderbouwde keuzes maken;

– op een realistische wijze een versterking van de positieve teamsfeer en samenwerking tot stand gebracht;

– de concrete inzichten, leer- en groei momenten in het regie-overleg, de tweedaagse teambuilding, de individuele coaching gesprekken en de DNA sessies.

Dank ook voor de persoonlijke TOPS:

– Enthousiasme en manier van omgang;

– Oog voor de mens achter de mens;

– Manier van gesprekken voeren, het luisteren en doorvragen met de waarom vraag, waardoor we ons gehoord voelen;

– Ook richting team steeds op de persoon gericht;

– Praktische vertaling van de theorie naar de werkvloer.

Mijn compliment aan het gehele team voor jullie motivatie, inzet en groei die jullie individueel en als team hebben laten zien. Wees er trots op!

Kennismaken?