Je hebt een goedlopende organisatie opgebouwd, fantastische resultaten behaald en een fijn team om je heen gecreëerd.

 

Maar de groei van je bedrijf en de betrokkenheid van je medewerkers stagneert.

Het kost je moeite om je bedrijf verder te laten groeien. Jullie gaan steeds harder werken en voelen steeds meer verantwoordelijkheid op jullie schouders rusten. De teamspirit verdwijnt meer op de achtergrond doordat iedereen steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en zich voornamelijk richt op eigen taken en het blussen van alledaagse brandjes.

Merk je dat:

 

 • De verantwoordelijkheid voor resultaten niet op de juiste manier wordt gedragen
 • Er reactief in plaats van proactief wordt gehandeld
 • Inspelen op de klantbehoefte vaak een brug te ver is
 • Mensen zich verantwoordelijk voelen voor alleen hun eigen stuk en niet als een team samenwerken
 • Jullie druk zijn met brandjes blussen en daardoor doelstellingen, kaders en strategie (m.b.t. de performance van je medewerkers) erbij in schiet
 • Er te weinig invloed wordt uitgeoefend op klanten en klanttevredenheid
 • Medewerker behoud een uitdaging is
 • Het lastig is om te weten wat er écht binnen de organisatie en teams afspeelt
 • Er bepaalde patronen in je organisatie zitten welke je niet doorbroken krijgt
 • Medewerkers zich niet verbonden voelen met de missie en ambitie
 • Er op de werkvloer steeds harder in plaats van slimmer gewerkt wordt

Persoonlijk leiderschap

Teamsynergie

Faciliterend leidinggeven

Opleggen heeft geen zin. Bewustwording faciliteren en begeleiden wel.

 

De groei van een organisatie hangt af van de organisatie structuur met de juiste profielen, goede onderlinge communicatie en samenwerking. Dit begint bij bewustzijn over wie mensen zelf zijn en waar hun kracht en talenten liggen om deze verder te kunnen ontwikkelen.

Vanuit dat inzicht dient er een gezamenlijke missie te worden geformuleerd om binnen kaders en vanuit teamsynergie keuzes te maken en te handelen gebaseerd op onderling vertrouwen en verbondenheid met de missie. Zo wordt er ook vermogen ontwikkeld om extern en intern de cirkel van invloed te vergroten waardoor de impact in een organisatie wordt vergroot. Zo wordt er in de toekomst continuïteit, effectiviteit, efficiëntie, werkplezier en succes  gewaarborgd.

Kennismaken?

Samen gaan voor zingeving, levensgeluk en werkplezier van ieder mens!

Jaren geleden ging ik na een zakelijk moeilijke periode op zoek naar mijzelf. Ik ging op zoek naar mijn DNA met de kernvragen: wie ben ik en wat zijn mijn talenten? Ik wilde leven in plaats van geleefd worden. Het was duidelijk, het roer moest om. Ik wilde daadwerkelijk doen wie ik was. Ik stippelde een nieuwe koers uit met concrete doelen, nam de leiding over mijn eigen leven en .. met succes! De bewustwording in combinatie met de nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden, leidde tot persoonlijke groei en actie naar ander gedrag.

Aanbod

Teambuilding

Teambuilding

Persoonlijk leiderschap en teamsynergie

Persoonlijk leiderschap en teamsynergie

Persoonlijk coaching traject

Persoonlijk coaching traject

“Hoe kan ik mijn medewerkers binden, boeien en behouden ?”

Talentvolle en betrokken medewerkers met de juiste drive zijn belangrijk om succesvol te blijven met je bedrijf. Het aantal kansen in de markt voor deze medewerkers groeit met de dag. Hierdoor wordt het voor bedrijven steeds lastiger om medewerkers te binden, boeien én te behouden.

Wil jij ook weten hoe je deze groep van medewerkers kunt binden, boeien en behouden ?

Sterke behoefte om te ontwikkelen en groeien

In gesprek met medewerkers bij mijn klanten komt steeds vaker naar voren dat zij een sterke behoefte hebben aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Persoonlijke ontwikkeling en groei staat zelfs in de top 3 van hun keuze voor een werkgever.

Onlangs las ik de uitkomst van een onderzoek aan 2500 jongeren, in de leeftijd van 25-35 jaar (ook wel getypeerd als de Y=millennials en Z=tech generatie), gevraagd naar hun definitie van succes. 96% koos voor gelukkig zijn. Deze leeftijdsgroep van medewerkers doet er dus blijkbaar alles aan om dichter bij geluk te komen. En dat zoeken ze niet zozeer in materialisme of maximaal verdienen, maar vooral in het gevoel onderweg te zijn naar een betere versie van zichzelf. Daarbij op zoek naar richting, perspectief en een passend persoonlijk groeipad. Het ontdekken “wie ben ik?”, ontwikkelen van hun talenten, nieuwe vaardigheden leren en daar een opleiding voor volgen staan hoog in het vaandel. Ze zoeken daarbij naar kansen en willen er vooral geen één missen. Kortom jongeren willen ontwikkelen en groeien op weg naar geluk.

Welke mogelijkheid biedt jij deze groep van medewerkers in jouw bedrijf?

Masterclass

“Zet koers op meer werkgeluk in 2023 !”

3-daagse masterclass van 2 t/m 4 november 2022. 

Biedt jouw medewerker(s) richting, perspectief en groeipad op hun pad naar zingeving, levensgeluk en werkplezier!

Hierin deel ik mijn in 10 jaar bewezen Günter! methode met 7 stappen voor ontwikkeling en groei in persoonlijk leiderschap & teamsynergie op weg naar meer zingeving, levensgeluk en werkplezier!

Reviews

‘Sinds vorig jaar was ons marketing team gegroeid (verdubbeling van aantal medewerkers) en daarbij een compleet nieuw team. Ik heb Gunter gevraagd om te helpen aan een teambuildingssessie (2 dagen) waarbij we als doel stelde om als hecht(er) team te gaan opereren in de organisatie.’

Lees verder

Marco Budding

Marketing Manager, EuroParcs

‘Wij willen onze professionals niet alleen vakinhoudelijk maar ook als persoon helpen zich te ontwikkelen zodat zij hun impact kunnen vergroten bij onze klanten. Enerzijds natuurlijk door middel van hun vakkennis, anderzijds geven onze klanten aan dat het onderscheidend vermogen van KZA’ers zit in hun manier van aanpakken en communiceren, zaken benoemen.’

Lees verder

Mark Bottelier

Directeur, TSS / KZA

‘Ik heb zowel de training Persoonlijk Leiderschap en Teamsynergie, als daarna ook het 1-op-1 coaching programma gedaan. Ik merk dat ik gewoon meer structuur in mijn dag heb gekregen. Ik merk ook, en dat krijg ik ook terug van mijn personeel, dat ik in gesprekken die ik met hen heb gewoon veranderd ben. Dat ik op een andere manier naar mensen ben gaan kijken, meer samen ben gaan doen.’

Lees verder

Sjerp Bouma

Directeur, Outlook Groenprojecten

‘De teambuilding tweedaagse geeft inzicht in de naakte waarheid hoe teamleden er in zitten (mooie spiegel). Inzicht in de spiegel van de PL hoe hij op dat moment er in staat -> Dit geeft inzicht op de behoefte van de medewerkers en daarmee hoe je daar binnen je authentieke manier invulling aan kan geven’

Lees verder

Ivan Baartmans

Projectmanager, Van Wijnen

‘Wat voor mij als manager de toevoegde waarde is om onze consultants het trainingstraject incompany te laten volgen bevat een aantal aspecten:

– Persoonlijke aandacht voor het individu. De consultant voelt zich hiermee gehoord, gezien en gewaardeerd…’

Lees verder

Robin Leinarts

Managing consultant voor ziekenhuizen, PinkRoccade Healthcare

‘Medio 2021 ben ik mijn huidige rol als algemeen directeur gestart. Naast dat ik bezig was met allerlei inhoudelijke kwesties, merkte ik dat ik veel bezig was met mijn eigen behoeften en die van onze medewerkers.Het ontwikkelen van de juiste cultuur en de juiste teamsynergie waren belangrijke vraagstukken.
Via de aandeelhouder ben ik in contact gekomen met Günter. ‘

Lees verder

Herman Sanderse

Algemeen directeur, Vijfhart IT Opleidingen

Ons MT was niet in balans, het onderlinge vertrouwen was onvoldoende aanwezig, het MT moest weer een Team worden. Tijdens onze tweedaagse zijn wij elkaar beter gaan begrijpen. Er ontstond een dialoog tussen mensen die elkaar eerder vermeden. De sessie hebben beweging in de zaak gebracht.

Lees verder

Mark Hiemstra

Ondernemer en oud Directeur / CEO, dotXS

‘We doen al weer bijna 20 jaar zaken met elkaar, alsof de tijd vliegt. Gelukkig zijn we ook allebei meegegaan met de tijd, personele vraagstukken vragen immers om andere coaching dan 20 jaar geleden.

En laten we eerlijk wezen we werken ook heel anders nu vergeleken met 20 jaar geleden!’

Lees verder

Marco Temperilli

Algemeen Directeur, XA Document Solutions B.V.

Voor alle deelnemers aan jouw coaching en training programma’s gold dat een onzekerheid over persoonlijkheid of functioneren bestond.  Door te investeren in henzelf was de hoop en de verwachting dat deze onzekerheid kon worden verminderd en het zelfbewustzijn kon worden verhoogd. Ik denk dat voor alle deelnemers geldt dat het zelfbewustzijn is vergroot, en daardoor het besef hoe je anders in het leven kan staan.’

Lees verder

Adriaan de Putter

Financieel directeur, Van Gerrevink Recycling

Kennismaken?